Facebook 与环球唱片签订版权协议,增强与 YouTube 的竞争力

Facebook 与环球音乐本周四宣布签订了一份长达多年的全球性版权协议。这份协议将允许 Facebook 用户将环球唱片的音乐视频上传到 Facebook…